Prenumeration

  1. Klicka på menyn (de tre strecken uppe i vänster hörn).
  2. Klicka på Prenumeration.
  3. Här ser du information om dina aktiva prenumerationer i MiniFinder Hunter Appen.

Info Här är det specificerat vilket IMEI-nummer som är kopplat till prenumerationen samt aktiveringsdatum och utgångsdatum.