Skapa geostaket

  1. Klicka på Mittknappen.
  2. Här får du upp tre val: Tagg, Jaktmark och Geostaket. Välj Geostaket.
  3. Klicka på Skapa.
  4. Placera ut ditt geostaket
  5. Namnge ditt geostaket, välj färg på gränslinjen och välj vilken hund detta ska gälla för.
  6. Välj om du ska få notiser när din hund går in i eller ut ur geostaketet.
  7. Skapa!