Notiser

  1. Klicka på Appinställningar (kugghjulet i nedre menyraden).
  2. Klicka på Notiser som leder dig vidare till fler val.
  3. Aktivera/avaktivera de notiser du önskar, välj mellan Händelser och Uppdateringar.

Info Här stänger du av alla notiser för alla enheter med denna funktion. För att ändra på enhetsnivå kan du gå in via Enhetsinställningar.