Kartväljare

Steg 1 Klicka på kartikonen till höger sida av hemvyn.

Steg 2 Välj mellan de olika karttyperna som finns: Satellit, Topografisk, Standard, Terräng och Hybrid.