Redigera Tagg

  1. Klicka på Taggen du önskar redigera.
  2. Dra upp den lilla panelen för att komma åt en större panel.
  3. Klicka på Redigera.
  4. Nu kan du omplacera Taggen.
  5. Klicka på Nästa för att ändra Tagg samt ändra Taggmärke.
  6. Klicka på Spara.