Smart spårning

  1. Klicka på Hundikonen.
  2. Välj Hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma åt den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Inställningar.
  5. Aktivera/avaktivera Smart spårning.

Info Denna funktionen anpassar uppdateringsintervallen beroende på hur mycket eller lite hunden rör sig. Vid frekvent aktivitet blir uppdateringsintervallen mer frekvent.