Släpp Tagg (Din Position)

  1. Klicka på Positionerings ikonen.
  2. Dra upp den mindre Profilpanelen för att komma åt den större panelen.
  3. Klicka på Släpp Tagg för att släppa en tagg direkt på din position.

Info Du kan redigera denna i efterhand genom att klicka på den och ändra Tagg och Taggmärke.