Uppdateringsintervall

  1. Klicka på Hundikonen.
  2. Välj hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma till den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Klockan till vänster för att se eller ändra uppdateringsintervall.
  5. Välj mellan 5s, 10s, 30s, 1m, 10m eller 30m.