Hjälp

  1. Klicka menyn (tre streck uppe i vänster hörn).
  2. Klicka på Hjälp.
  3. Här finner du tre val: Guider, Användarmanual och Kontakta Oss.

Guider visar dig vanligt återkommande frågor.

Användarmanual leder dig vidare till en digital manual.

Kontakta oss ger dig klickbara uppgifter till supporten som du når via mail och telefon.