Påbörja jakt

  1. Klicka på kalendern till höger på nedre menyraden
  2. I nedre delen av skärmen finns en menyrad, här klickar du på Planerad för att se kommande jakter
  3. För att starta jakten tidigare än schemalagt klickar du på påbörja jakten