Taggar

  1. Genom att klicka på mittknappen kommer du åt tre val: Geostaket, Jaktmark och Tagg.
  2. Välj Tagg för möjligheten att placera ut en tagg på kartan.
  3. Sikta in dig på det område du vill placera din tagg på.
  4. Klicka på nästa.
  5. Välj den tagg du önskar placera ut.
  6. Namnge din tagg och Spara!