Redigera jakt

  1. Klicka på kalendern till höger på nedre menyraden
  2. I nedre delen av skärmen finns en menyrad, här klickar du på Planerad.
  3. Här visas alla kommande jakter. Är du administratör av en jakt har du möjlighet att redigera genom att klicka på Hantera.
  4. Här kan du ändra datum, tid, beskrivning samt lägga till eller ta bort jägare.