Avslutade jakter

  1. Klicka på kalendern till höger på nedre menyraden.
  2. I nedre delen av skärmen finns en menyrad, klicka på Avslutade så kommer du till en överblick av de jakter som har skett.
  3. Önskar du mer info om jakten klickar du på Detaljer för att se detaljer över jakten som jaktledare, datum, tid, plats. Du ser även hur antalet som accepterade, avböjde och som inte svarade alls på inbjudan.
  4. Klicka i på brevet uppe i höger hörn för att se detaljerad vy över vilka som inte svarade, accepterade och avböjde inbjudan.