Marköretiketter

  1. Klicka på Appinställningar (kugghjulet i nedre menyraden).
  2. Klicka på Marköretiketter.
  3. Aktiver/avaktivera önskad kategori.

Info Marköretiketter är den texten som finns ovanför exempelvis Taggar. Att avaktivera marköretiketter gör det enklare att se kartan när det är exempelvis många Taggar centrerat på ett ställe.