Kommande jakter

  1. Klicka på kalendern till höger på nedre menyraden.
  2. I nedre delen av skärmen finns en menyrad, här klickar du på Planerad.
  3. Här finns alla kommande jakter du planerat eller du är deltagare i.