Skallindikator

  1. Klicka på Hundikonen.
  2. Välj Hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma åt den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Inställningar.
  5. Klicka på Skallindikator.
  6. Här kan du aktivera/avaktivera Skallindikatorn samt ställa in känsligheten.