Jaktlag

  1. Klicka på de tre gubbarna i nedre menyraden.
  2. Klicka på Skapa ett nytt jaktlag.
  3. Döp jaktlaget.
  4. Välj en jaktmark via tre val: Välj en befintlig, Skapa en jaktmark eller Importera jaktmark via GPX-fil.
  5. Bjud in jägare som ska tillhöra jaktlaget.
  6. Klicka på Skapa jaktlag.