Redigera Geostaket

  1. Klicka på Mittknappen.
  2. Här får du upp tre val: Tagg, Jaktmark och Geostaket. Välj Geostaket.
  3. Klicka på Redigera.
  4. Välj det Geostaket du önskar ändra.
  5. Klicka på mittknappen för att justera staketgränserna.
  6. När du justerat gränserna, kan du ändra namn, färg, vilken hund det gäller och om det gäller vid ut eller inträde av geostaketet.
  7. Glöm inte klicka på Spara!