Lägg till ny enhet

  1. Klicka på Menyn (tre streck uppe i vänster hörn).
  2. Klicka på Enheter.
  3. Klicka på Lägg till ny enhet.
  4. Skanna streckkoden på baksidan av förpackningen.
  5. Ange hundens namn, ändra ikon eller lägg till bild på hund.
  6. Klicka på Lägg till enhet.