Jaktmark

  1. Klicka på Mittknappen.
  2. Här får du upp tre val: Tagg, Jaktmark och Geostaket. Välj Jaktmark.
  3. Klicka på skapa.
  4. Märk ut din jaktmark.
  5. Namnge din jaktmark, välj färg på kantlinjen.
  6. Klicka på Skapa!

Nästa förslag