Kartinställningar

  1. Klicka på Appinställningar (kugghjulet i nedre menyraden).
  2. Klicka på Karta.
  3. Aktivera/avaktivera funktioner som Kartcirkel, Avståndsräknare, Ikonkluster, Kartskala, Kartrotation, Caching och Offlineläge.

Kartcirkel visar cirklar runt din position avstånd från 50m till 1500m.

Avståndsräknare visar avståndet mellan din position och mitten på kartan. Förflytta kartan för att se avstånd till vald plats.

Ikonkluster samlar alla taggar som ligger tätt till en enda tagg. Klicka på taggen för att se alla individuella taggar.

Kartskala visar skalan på kartan vid in/ut zooming. Detta visas längst ned till höger på kartan i hemvyn.

Kartrotation tillåter dig att rotera fritt på kartan.

Caching lagrar info om positioner, kartor och liknande data. Du kan även rensa cache vid behov, tänk på att funktionen offlineläge påverkas av detta.

Offlineläge innebär att appen endast visar information baserat på den data som är lagrad i cache-minnet!