Jaktmark alarm

  1. Klicka på Hundikonen.
  2. Välj Hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma åt den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Inställningar.
  5. Aktivera/avaktivera Jaktmark alarm.

Info Vid aktiverat kommer du få notiser när hunden lämnar jaktområdet.