Lågt batterilarm

  1. Klicka på Hundikonen
  2. Välj hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma åt den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Inställningar.
  5. Aktivera/avaktivera lågt batterilarm.

Info Vid aktiverat kommer du få notis när batteriet i MiniFinder Rex börjar bli lågt och behöver laddas.