Stående Hund Larm

  1. Klicka på Hundikonen.
  2. Välj Hund.
  3. Dra upp den lilla hundpanelen för att komma åt den stora hundpanelen.
  4. Klicka på Inställningar.
  5. Aktivera/avaktivera Stående hund larm.

Info har du en jakthund som du önskar få larm när de står stilla aktiverar du denna.