Dela kontroll över hund

Via att aktivera denna funktionen ger valt kontakt tillgång att styra din hund precis som du i MiniFinder Hunter Appen. Det vill säga, ändra uppdateringsintervall, ringa upp enhet, skicka vibrationer, tända LED-lampan och skicka ljudsignal. Samt ändra profilen och inställningar för hunden.

  1. Klicka på grupper.
  2. Klicka på kontakter.
  3. Välj den kontakt du vill ge tillgång till.
  4. Aktivera Dela min hunds platsinfo om detta inte redan är gjort. Aktivera därefter Dela kontroll över min hunds enhet.