Prenumeration

Info Här är det specificerat vilket IMEI-nummer som är kopplat till prenumerationen samt aktiveringsdatum och utgångsdatum.

Hjälp

Guider visar dig vanligt återkommande frågor. Användarmanual leder dig vidare till en digital manual. Kontakta oss ger dig klickbara uppgifter till supporten som du når via mail och telefon.

Profilinställningar

Info Här inne ändrar du Namn, Adress, Telefonnummer och Lösenord. Info Uppe i höger hörn hittar du din personliga QR-kod. Denna han andra jägare skanna för att smidigt lägga till dig som kontakt.